• BIST 77.120
 • Altın 125,534
 • Dolar 2,9440
 • Euro 3,3074

  4+4+4 Eğitim sistemi nedir?

  4+4+4 Eğitim sistemi nedir?
  4+4+4 Eğitim sistemi nedir? Yeni Eğitim sistemi 4+4+4 nedir, yeni eğitim sistemine göre çocukların okula başlama yaşı, 4+4+4 eğitim sistemi okula başlama yaşı

  4+4+4 Eğitim sistemi nedir? Yeni Eğitim sistemi 4+4+4 nedir, yeni eğitim sistemine göre çocukların okula başlama yaşı, 4+4+4 eğitim sistemi okula başlama yaşı

  BMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen teklife göre, okulların kademeleri, 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan kurumlar olarak düzenleniyor.

  Ortaöğretim kurumları, ilköğretim kurumlarından sonra 4 yıllık zorunlu öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak tanımlanıyor.

  Teklife göre, ilköğretim kurumlarının toplam eğitim süresi 8 yıl olacak. ''Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır'' ifadesi , kanundan çıkarılıyor.

  Bu kurumlar, ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademe okullarından oluşacak. İlköğretim birinci ve ikinci kademe okulları bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi imkan ve şartlara göre birlikte de kurulabilecek.

  İlköğretim 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitimi ve öğretimini kapsayacak, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve Devlet okullarında parasız olacak.

  Yasanın yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim görenler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayacak.

  Teklifle, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının başlangıç tarihi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilinceye kadar ilköğretim ikinci kademesini tamamlayanlara ilköğretim diploması verilecek.

  Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Bu çağ, çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlayıp, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda bitecek.

  İlköğretim birinci kademesinin son ders yılında öğrencilere; ikinci kademede devam edebilecekleri, ikinci kademenin son ders yılında da ortaöğretimde devam edebilecekleri ''okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı'' konusunda tanıtıcı bilgiler verilecek. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak.

  Bağımsız okullar olarak kurulacak

  İlköğretim kurumlarının toplam eğitim süresi 8 yıl olacak. Yasadaki ''kesintisiz'' ibaresi çıkarılıyor. İlköğretim kurumları, 4 yıl süreli ilköğretim birinci kademe okulları ile 4 yıl süreli ilköğretim ikinci kademe okullarından oluşur. İkinci kademe ilköğretim okulları, ortaöğretim programlarıyla ilişkilendirilecek. Hangi programlar için ilköğretim ikinci kademe okullarının oluşturulacağı Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

  İlköğretim kurumlarının ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademe okullar olarak bağımsız okullar halinde kurulması esas olacak. Ancak imkan ve şartlara göre ilköğretim birinci ve ikinci kademe okulları birlikte de kurulabilecek.

  Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilköğretim birinci ve ikinci kademe okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge birinci ve ikinci kademe okulları kurulacak.

  Ortaöğretim kurumları, ilköğretim kurumlarından sonra 4 yıllık zorunlu öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak tanımlanıyor. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilecek.

  Düzenlemede belirtilen ilköğretim birinci kademe sonrasında hangi programların açık öğretimle ilişkilendirileceği ve zorunlu eğitim kapsamına alınacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

  Yasadaki, ''ilköğretim okulu'' ibaresi, ''ilköğretim birinci kademe'' şeklinde değiştiriliyor.

  Çırak olabilmek için ''14 yaşını doldurmuş, en az ilköğretim okulu mezunu olmak'' şartı da değiştiriliyor. Çırak olabilmek için 11 yaşını doldurmak ve ilköğretim birinci kademeden mezun olmak şartı getiriliyor.

  Katsayı

  Teklifle, üniversiteye girişteki katsayı uygulamasına ilişkin düzenleme de yapılıyor. Buna göre, Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

  Yükseköğretim kurumlarına, esasları YÖK tarafından belirlenen merkezi sınavlarla girilecek. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacak. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü 100, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek. Ortaöğretim başarı puanının yüzde 12'si yerleştirme puanı hesaplanırken merkezi sınavdan alınan puana eklenecek.

  Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar için mevcut kontenjanların yanı sıra YÖK kararı ile ayrı kontenjanlar belirlenebilecek.

  Kişinin üniversitede, ortaöğretim kurumundan mezun olduğu meslek dalıyla aynı bölüme yerleşmesi halinde ortaöğretim puanına ek olarak, ortaöğretim puanının yüzde 6'sı yerleştirme puanına eklenecek.

  Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya bunlara en yakın olan mesleki ve teknik önlisans yükseköğretim programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilecek. Bu öğrencilerin yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

  Önlisans mezunları için, ilişkili lisans programlarında belirlenmiş kontenjanın yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde YÖK kararı ile her yıl dikey geçiş kontenjanı ayrılabilecek.

  Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurtdışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları YÖK tarafından belirlenecek. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemleri YÖK tarafından yapılacak.

  YÖK tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre, belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ile TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ilgili dallarda eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilecek.

  FATİH Projesi

  Teklifle, Rize Üniversitesinin adı ''Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'', Kayseri Abdullah Gül üniversitesinin adı ise ''Abdullah Gül Üniversitesi'' şeklinde değiştiriliyor.

  Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

  Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek.

  FATİH Projesi kapsamında MEB'e bağlı okullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için MEB ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.

  Yeni madde eklendi

  Teklifte, üniversiteye girişte yeni katsayı uygulamasına yer veriliyor. FATİH projesi kapsamında, 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, kamu ihale kanununa tabi olmayacak.

  Teklife ihdas edilen yeni madde ile devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kurulan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar da devlet üniversitelerine ve ileri teknoloji enstitülerine yapılan bağışlarda olduğu gibi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyannamelerde bildirdikleri gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilecek.


   
  CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasına ilişkin teklifi eleştirirken, "Çocuklarımızın geleceği Başbakan'ın intikam duygusuna kurban edilemez" dedi.

  İnce, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasına ilişkin teklifi eleştirdi. Mili Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in, "Dünyanın neresinde kesintisiz eğitim var, anlatsınlar" dediğini belirten İnce, eski Mili Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in ön sözünü yazdığı Mili Eğitim Bakanlığına ait bir kitabı göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığının kendi kitabında, dünyanın çeşitli ülkelerindeki kesintisiz eğitimi anlatıyor. Ben Ömer Dinçer'e sesleniyorum: Dünyanın hangi ülkesinde 4 4 4 eğitim sistemi var?" diye konuştu.

  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'ya seslenerek, "Çekin elinizi çocuklarımızın üzerinden" dediğini belirten İnce, şöyle devam etti:

  "Sayın Başbakan'a ve PKK'ya sesleniyorum:

  PKK'ya diyorum ki 'Başbakan doğru söylüyor, çekin elinizi çocuklarımızın üzerinden.' Sayın Başbakan'a sesleniyorum:

  "Başbakan Erdoğan intikam alıyor"

  Sandıkta oyumuzu, Deniz Feneri'nde paramızı, şimdi de çocuklarımızın geleceğini çalmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın geleceği Başbakan'ın intikam duygusuna kurban edilemez.

  8 yıllık kesintisiz eğitim 28 Şubat ürünü değildir. 8 yıllık eğitimin altı araştırılırsa rahmetli Erbakan da görülebilir. Sayın Başbakan halkı kandırıyor. 'Bana hendek atlattılar' diyor. Bu doğru değil. Sadece imam hatiplere özgü bir durdum değildir bu. İmam hatiplilere özel bir zorluk yoktu. Duygu sömürüsüne, mağduriyet numaralarına gerek yok."

  KÜRSÜYÜ İŞGAL ETMEDİK

  İnce TBMM Milli Eğitim Komisyonunda önceki gün yaşanan kavgayı da değerlendirdi. İnce konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Olay çok üzücü! Hem saldırıyorlar hem de bağırıyorlar. Orada kürsüyü işgal etmedik. Bir gün önce 17 arkadaşın söz hakkı yok sayılınca, 'yapamazsın bunu' diye ayağı kalktık. Yaptığımız iş budur" diye konuştu.

  İnce ayrıca, söz konusu teklifte imzası bulunan AK Parti grup başkanvekilleriyle, onların istediği bir televizyon kanalında, teklif üzerinde tartışabileceğini söyledi.

  Başbakan Erdoğan'ın, Mardin'deki konuşmasında, teklif üzerinde gerekirse hafta sonu da çalışılabileceğine yönelik ifade kullandığını belirten İnce, "Sayın Başbakan, yasamanın başı Meclis Başkanıdır. Siz Mardin'den yasamaya talimat veremezsiniz. Sayın Cemil Çiçek'i göreve davet ediyorum" dedi. Erdoğan'ın, komisyonda 12 saat konuşan CHP'li Engin Akkoç'un eğitimden anlamadığını söylediğini anımsatan İnce, "Promteri (cam ekran) bir kaldıralım da senin hangi konuda ne kadar anladığın ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

  İYİ POLİS-KÖTÜ POLİS

  Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Savcıların, MİT Müsteşarının ifadesi için Başbakan'dan izin istediği" yönündeki soruya, "Başbakan'ın izin vermeyeceği kesin. Ama savcının da Danıştaya gitme hakkı var. Eğer savcı diretirse kendine yeni bir yer beğensin" yanıtını verdi.

  İnce, "Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasına ilişkin teklifle ilgili Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında görüş farkı var. Başbakan, '28 Şubatın son izini sileceğiz', Cumhurbaşkanı ise 'rövanş anlayışı yanlış' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

  "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan zaman zaman umutlanmak istiyorum. Sayın Abdullah Gül ile ilgili bir durum değil bu. Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili bir durum. İçimden öyle geliyor. Cumhurbaşkanı'na saygı duymak istiyorum. O kişi kim olursa olsun. Parlamentoya geldiğinden gönül rahatlığı ile ayağı kalkmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı makamına duyduğum saygıdan dolayı ayağı kalkıyorum, içten bir sevgi ile kalkamıyorum. Bunun için umutlu değilim, iyi polis, kötü polis numaraları olabilir bunlar."

  İnce, başka bir soruyu yanıtlarken, "(Ben çocuğuma daha fazla din eğitimi vermek istiyorum) diyenler olabilir ki var. Biz din eğitimine karşı değiliz. Ayrı bir kanun olarak getirsinler, din eğitimini düzenleyelim" diye konuştu.

  Muharrem İnce, tutuklu milletvekillerinin maaşlarının ödenmesine karar verildikten sonra Merve Kavakçı'nın da geçmişe yönelik aynı talepte bulunduğuna yönelik soru üzerine, Kavakçı'nın milletvekilliğinin, Bakanlar Kurulundan izin almadan ABD vatandaşı olduğu için düşürüldüğünü söyledi. İnce, "8 aydır milletvekilleri tutuklu, Cemil Çiçek'in maaşları ödemek şimdi mi aklına geldi? Ben tutuklu milletvekillerinin yerinde olsam Meclis Başkanı hakkında, 'neden benim maaşımı 8 aydır ödemiyorsun' diye dava açardım" dedi.

   
  BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN 4+4+4 YENİ EĞİTİM SİSTEMİ AÇIKLAMASI

  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT'çinin ifadesinin alınması için izin verip vermeyeceğini soran basın mensuplarına, "Kanunu okursanız her şey orada açık ve net" dedi.

  Başbakan Erdoğan, Ensar Vakfı'nı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının soru sormak istemesi üzerine "Biz demokratik her türlü soruya açığız" diyen Erdoğan, savcılığın MİT'çilerin ifadesinin alınması için yaptığı talebin hatırlatılması üzerine, "Kanunu okursanız her şey orada açık ve net" dedi.

  Erdoğan, eğitimde 4+4+4 sistemiyle ilgili yapılan eleştirilen hatırlatılması üzerine de bu çalışmayı yürütenlerin mürekkep yalamış insanlar olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, "60 ay meselesini sürekli gündeme getirenler lütfen dünyayı iyi incelesin. Çocuk kaç aydan itibaren alıcıdır buna baksın. Onlar ne zaman başlatıyor, biz ne zaman bakıyoruz, bunu incelesinler. Okul öncesi eğitimi ne zaman başlatıyorlar ve biz ne zaman başlatıyoruz, bunu bir incelesinler. İnceledikleri zaman 'merdivenleri çocuklar nasıl çıkacak.' Sen 3., 4. getirip de birinci sınıf öğrencisini koymazsın. Birinci kata koyarsın. Bu kadar komik ve kendilerine göre tezler ileri sürüyorlar. Bu işlerin hiçbirisini bizim yutacak halimiz yok. Biz bu işe sıfırdan başlamıyoruz. Bu işlerdeki deneyimimiz, tecrübemiz, dünyadaki tecrübelerin hepsini inceleyerek çalışmalarımızı yaptık ve komisyon bitecek, ondan sonra Genel Kurul'dan geçirmek suretiyle ülkemizin özellikle on yıllarını kaybettiği düz liselerden yavaş yavaş meslek liselerine geçiş sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşı çağrısıyla ilgili olarak da Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu ile bugüne kadar hiçbir uzlaşı sağlanamamış. Biz akşamdan sabaha kadar değişen birisiyle ne konuşacağız" dedi.

  YENİ EĞİTİM SİSTEMİ 4+4+4'ÜN FAYDALARI

  Yapılması planlanan “4+4+4” yeni eğitim sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri üzerine eğitimci-yazar Ali Erkan Kavaklı şunları söyledi: “Kesintisiz eğitim, 28 Şubat döneminde generallerin eğitime müdahalesi sonucu ortaya konan bir dayatmadır. Pedagojik bir yanı olmadığı gibi, faydalı da değildir.”

  Ali Erkan Kavaklı, kesintili eğitimin faydalarını ise şöyle sıraladı:
  1. Kesintili eğitimde yeteneğini geliştirmiş öğrenci ile henüz yeterince geliştirememiş öğrenci aynı sıralarda 8 yıl birlikte olma mecburiyetinden kurtulacak.

  2. Zeki öğrenci ile daha az zeki öğrenci kesintisiz eğitimde 8 yıl birlikte okuyor. Daha az zeki öğrenci, zeki öğrencinin öğrenme hızını kesiyor ve onun zamanını çalıyor.

  3. Zeki öğrenci, daha az zeki olan öğrencinin moralinin bozulmasına yol açıyor. Zeki öğrenciye yetişemeyince kendi yeteneğinden şüpheye düşüyor ve yeteneklerini yeterince geliştiremiyor.

  4. Yetenekli ve yeteneğini daha az geliştirmiş öğrencilerin bir sınıfta bulunması öğretmeni zor durumda bırakıyor. Dersi hızlı anlatsanız bir kısım öğrenci takip edemiyor; yavaş anlatsanız zeki öğrencilerin canı sıkılıyor. Denge tutturmak oldukça güç.

  5. Kesintisiz eğitim, meslek liselerinin yolunu kesti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin teknik elaman ihtiyacı var. Teknik eleman, sanayicilerin vazgeçilmezidir. Okullar bu ihtiyaca cevap vermemeye başladı.

  6. Çarşıdaki esnaf ve sanatkâr, sanayici çırak ve ara eleman bulamıyor. Bu durum ülke kalkınmasını olumsuz yönde etkiliyor. Büyük şehir belediyeleri meslek edinme kursları açıyor. Okullar, gençlerimize meslek öğretmeyince, belediyeler devreye giriyor. Bir yıllık meslek edinme kursları açıyor. Bir genç ilköğretimde 8, düz lisede 4 sene okuyor, 12 senede bir meslek öğrenemiyor. Kesintisiz eğitim gençlerin en önemli yıllarını heba ediyor.

  7. Kesintisiz eğitim Kur’an kurslarının önünü kesti. Zihin gelişiminde en etkili dönem 0-2 yaştır. 2-6 yaş altın çağıdır. Erginlik çağına kadar zihin hızlı gelişmeye devam eder. Yedi yaşında okula başlayıp 8 yıl kesintisiz okula giden bir genç, beynin hızlı gelişim döneminde hafızlık yapamaz hâle geldi. Darbeci generaller, hafızlık kurumunu yıkmayı hedeflediler. Kur’an kursları öğrenci bulamaz oldu.

  8. Kesintisiz eğitim, imam hatip liselerine öğrencilerin yönelmesini engellemeyi amaçladı. İlköğretim 8 sene oldu ve meslek liselilere üniversite sınavına girişte kat sayı engeli koydular. Pek çok imam hatip lisesi öğrenci bulamadı, imam hatip lisesi binaları başka okullara ve kurumlara tahsis edildi. 5 bin öğrencisi olan Eyüp İmam Hatip Lisesinin öğrenci sayısı 2001’de 800’e indi. 4 bin 500 öğrencisi olan Küçükköy İmam Hatip Lisesi 300 öğrenciyi zor buldu.

  Ali Erkan Kavaklı, eğitimden anlamayan generallerin, gençlerin Kur’an kurslarına ve imam hatip liselerine gitmesini engellemek için kesintisiz eğitimi başlattıklarını söyledi. Kavaklı, “Bu çatışmaların sonucunda kesintisiz eğitimle meslek liseleri ve sanayi de büyük darbe aldı” dedi. Kavaklı, darbecilerin koyduğu ve hiçbir faydası olmayan bu sistemin, bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

   
  Yeni Eğitim sistemi 4+4+4 nedir, yeni eğitim sistemine göre çocukların okula başlama yaşı, 4+4+4 eğitim sistemi okula başlama yaşı, 4+4+4 Eğitim sistemi nedir? Yeni Eğitim sistemi 4+4+4 nedir, yeni eğitim sistemine göre çocukların okula başlama yaşı, 4+4+4 eğitim sistemi okula başlama yaşı

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yorumlar
   Diğer Haberler
   Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Haber Form | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
   Tel : (0212) 621 73 14 | Haber Yazılımı: CM Bilişim